Blog

Nová doba

By 3.3.2019

Dnešní doba přinesla opět honbu za prostorem, zejména obytným a to zejména z důvodů rapidního poklesu možností obyvatelstva vlastní výstavby rodinných domků a to zejména z finančních důvodů. I z konstrukčních důvodů a kvůli dosluhujícím krytinám, zejména v plochém provedení, docházelo také k rozvoji výstavby mnoha podkrovních nástaveb na domech bez sedlových střech. Vyřešilo to nejen nedostatek bytového prostoru, ale i zateplení a vyřešení případného zatékání do domů, kde již v důsledku stáří byly původní konstrukce zralé na opravy. K tomu přibylo využití mnoha dalších prostor ve starších domech, kde se půdy dříve využívaly třeba jako sušárny prádla, ale nyní již začínaly být v podstatě nevyužité.

Podkroví a světlo

Takto nově vzniklá podkroví a podkrovní byty jsou řešena nejrůznějším způsobem, ale typickým rysem je, že oproti klasickým dává se dnes u nich přednost střešním oknům, nejčastěji v euro provedení, jedno, jde-li o provedení plastové, nebo dřevěné typy.